Clubnieuws

Op 30 juni 2018 eindigt het voetbalseizoen met de end-of-season-party. De kampioenen worden gehuldigd en het pannaveld wordt geopend.

Het naderende seizoenseinde betekent ook, dat het nieuwe seizoen weer voor de deur staat met nieuwe sportieve uitdagingen.

Op de ledenvergadering van 27 november 2017 is besproken dat vanaf het seizoen 2018-2019 de contributie geïnd wordt bij de start van het nieuwe seizoen. Na indexering zijn de volgende contributie bedragen vastgesteld:

  • Senior                 € 197,00
  • Junior                  € 123,50
  • Mini                     €  75,00
  • Veteranen           € 106,75
  • Walking footbal    €  51,00
  • Passief lid            €  50,00

In de eerste week van juli zal de contributie middels automatische incasso van uw bankrekening worden geïnd.

Aan degene, die geen machtiging aan onze vereniging heeft verstrekt, zal een contributienota worden verstuurd met het verzoek om het bedrag handmatig op het vermelde rekeningnummer over te maken.

Stichting leergeld

Graag attenderen we jullie ook op de mogelijkheden met betrekking tot stichting leergeld. Voor meer informatie hierover, zie het artikel over de Stichting Leergeld.

Met sportieve groet,

Willem van Gerwen, Ledenadministratie

Sven Wijten, Penningmeester

Zoeken

Log in or create an account