Vrijwilligers

Misschien nog niet bij iedereen bekend, maar goed om te weten. Daarom hierbij even uitleg van wat deze Vrijwilligerspolis inhoudt.

Alle vrijwilligers van Rood Wit zijn automatisch verzekerd via de Vrijwilligerspolis. Deze wordt betaald door de gemeente Veldhoven. Onder vrijwilligers worden dan niet alleen de trainers, leiders, bestuur en commissies gerekend, maar alle personen die een taak uitvoeren voor de vereniging Rood Wit. Dat betekent dus, dat b.v. een ouder die eenmalig een team met de auto mee naar een uitwedstrijd brengt, ook onder deze polis valt.

De Vrijwilligerspolis bestaat uit de volgende verzekeringen:

  1. een schadeverzekering ongevallen voor vrijwilligers
  2. een aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie
  3. een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers
  4. een ongevallen inzittenden verzekering
  5. een schadeverzekering verkeersdeelnemers
  6. een bestuurders aansprakelijkheid verzekering

Voor de verdere details verwijzen we naar de onderstaande documenten Blad1en 2, waarin deze verschillende verzerkeringen kort worden toegelicht. Op document Blad3 wordt een aanvullende verzekering aangeboden voor evenementen, zoal b.v. ons 90-jarig jubileum.

Namens de Vrijwilligerscommissie,

Ad Lueb

Zoeken

Log in or create an account